مروری بر ویژگی های نرم افزار مترجم یار SDL Trados Studio 2019 SR2

همیشه این احساس عالی است که می توانیم عملکردهای جدید و پیشرفتهای محصول را در نسخه های جدید نرم افزارهای کاربردی خود داشته باشیم. در نسخه قبلی نرم افزار ترادوس استودیو قابلیت ترازبندی به روزرسانی جدیدی دریافت کرده است اما در سرویس پک جدید تغییرات جالب دیگری را مشاهده می کنیم که درا دامه به…

ادامه مطلب را مطالعه کنید