ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی در عصر دیجیتال

نفوذ هر چه بیشتر اینترنت در زندگی کاربران هر روز بیشتر از روز قبل احساس می شود. با دیجیتالی شدن امورات روزانه میزان وابستگی کاربران به گجت های الکترونیکی و داده های تولیدی در این دستگاه ها بیشتر شده است لذا مدیریت صحیح و یکپارچگی اطلاعات تولید شده با هدف حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات…

ادامه مطلب را مطالعه کنید

چگونه سرویس های مدیریت اطلاعات شخصی در زندگی روزمره به ما کمک می کنند؟

در زندگی روزمره، یک فرد ممکن است انواع کارهای خود را حفظ کند، مانند یادآوری روز تولد، سالگرد ازدواج، جشنواره، لیست وظایف روزانه ، انواع ارتباطات کاری و غیره. اگر بتوانید کلیه این کارها را مدیریت و انجام دهید باز هم استرس زیادی برای انجام به موقع این کارها خواهید داشت و در صورت فراموشی…

ادامه مطلب را مطالعه کنید