ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی در عصر دیجیتال

نفوذ هر چه بیشتر اینترنت در زندگی کاربران هر روز بیشتر از روز قبل احساس می شود. با دیجیتالی شدن امورات روزانه میزان وابستگی کاربران به گجت های الکترونیکی و داده های تولیدی در این دستگاه ها بیشتر شده است لذا مدیریت صحیح و یکپارچگی اطلاعات تولید شده با هدف حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات…

ادامه مطلب را مطالعه کنید