مخفف عناوین سامانه های الکترونیکی پرکاربرد در سازمان ها،ادارات دولتی و خصوصی کشور

​​​مدتی بود که به دنبال معنای دقیق اسامی بسیاری از سرویس های الکترونیکی که به صورت روزمره توسط مردم در حال استفاده بود می گشتم . طبق معمول در سطح وب جستجو کردم اما فکر می کنم تابحال کسی چنین دغدغه ای نداشت و برایش مهم نبود که چه کلماتی در تهیه عنوان سامانه های…

ادامه مطلب را مطالعه کنید